top of page
Bewindvoering

bewindvoering

Onderbewindstelling is bedoeld voor mensen, die door hun lichamelijke of geestelijke toestand, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen. Daarnaast is Bewindvoering ook bedoeld voor mensen met problematische schulden. Bewindvoering wordt daarom ook wel een wettelijke beschermingsmaatregel genoemd. De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van een persoon die onder bewind is gesteld. Een bewindvoerder wordt door een kantonrechter benoemd.

 

U dient samen met de bewindvoerder een verzoek in bij de rechtbank en wordt uitgenodigd door de rechtbank om op zitting te komen. Zowel u als de bewindvoerder zijn aanwezig op de zitting. Als de kantonrechter bewind uitspreekt volgt er een beschikking. Kort na het ontvangen van de beschikking maakt de benoemde bewindvoerder een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder bewind vallen. Dit wordt ook wel de boedelbeschrijving genoemd. Een kopie van deze boedelbeschrijving stuurt de bewindvoerder naar de rechtbank.

 

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het regelen van de financiële huishouding. De taken van een bewindvoerder zijn zeer uiteenlopend. Onderstaande taken zijn de werkzaamheden die een bewindvoerder uitvoert;

 • Openen van een beheer- en leefgeldrekening

 • Inventariseren van de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen

 • Opstellen van een budgetplan

 • Ontvangen en het controleren van de maandelijkse inkomsten

 • Betalen en het controleren van de maandelijkse uitgaven en vaste lasten

 • Maandelijks reserveren voor onvoorziene uitgaven (als het budget dat toelaat)

 • Verwerken aanvragen van extra betalingen als er ruimte is binnen het budget

 • Aanvragen en controleren van toeslagen, bijzondere bijstand, en kwijtschelding van belastingen

 • Aangifte inkomstenbelasting

 • Jaarlijks verantwoording afdragen aan de rechtbank

 • Waar mogelijk begeleiden naar zelfredzaamheid

Budgetbeheer

budgetbeheer

Als u zelf nog wel de verantwoordelijkheid over uw financiën kan dragen, maar wel hulp en advies kunt gebruiken bij het regelen van uw geldzaken. We doen samen uw geldzaken. We openen een rekening bij de bank, waarop uw inkomsten worden gestort. Daar betalen we alle vaste lasten van. We houden ook samen met u in de gaten of er geld overblijft en zorgen dat u dat opzij zet voor onverwachte uitgaven.  

 

De taken van een budgetbeheerder zijn zeer uiteenlopend. Onderstaande taken zijn de werkzaamheden die een budgetbeheerder uitvoert;

 • Openen van een beheer- en leefgeldrekening

 • Inventariseren van de inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen

 • Opstellen van een budgetplan

 • Ontvangen en het controleren van de maandelijkse inkomsten

 • Betalen en het controleren van de maandelijkse uitgaven en vaste lasten

 • Maandelijks reserveren voor onvoorziene uitgaven (als het budget dat toelaat)

 • Verwerken aanvragen van extra betalingen als er ruimte is binnen het budget

 • Aanvragen en controleren van toeslagen, bijzondere bijstand, en kwijtschelding van belastingen

 • Aangifte inkomstenbelasting

 • Waar mogelijk begeleiden naar zelfredzaamheid

 

Het grootste verschil tussen Budgetbeheer en Bewindvoering is dat Budgetbeheer niet wordt uitgesproken door een rechter. Een ander verschil is de eigen verantwoordelijkheid. Bij Bewindvoering neemt de bewindvoerder de financiële verantwoordelijkheid over van betrokkene.

budgetcoaching

Een budgetcoach is bedoeld voor mensen die hulp kunnen gebruiken bij het regelen van hun geldzaken. Bij Budgetcoaching staat uw budget en het omgaan daarmee centraal. Wanneer u geen problematische schulden heeft niet maar wel hulp en tips kan gebruiken bij het regelen van uw geldzaken is budget coaching een goede oplossing. U wordt tijdelijk begeleidt en krijgt tips. Zodra het traject is afgerond bent u zelf instaat uw geldzaken goed te regelen. 

 

Budgetcoaching kan preventief werken, dus voorkomen dat er schulden ontstaan doordat u bijvoorbeeld structureel meer uitgeeft dan dat er binnenkomt.

 

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek brengen we uw financiële situatie in beeld en leggen we uit wat we precies voor u kunnen betekenen.  Als blijkt dat Budgetcoaching een passende oplossing voor u is zal de budgetcoach samen met u aan de slag gaan. 

 

De taken van de budgetcoach zijn;

 • Samen met u het op orde brengen van de financiële administratie

 • tips geven om een overzichtelijke administratie op te zetten

 • Inventariseren van uw inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen

 • Opstellen van een budgetplan

 • Bekijken waar u op kunt besparen

 • Controleren van toeslagen, bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van belastingen

 • Reserveren voor onvoorziene uitgaven

 • Begeleiden naar zelfredzaamheid

 

Budgetcoaching kost geld, maar in de meeste gevallen haalt u de kosten er weer uit, doordat u beter met uw geld om leert gaan. 

Lijdt uw werk onder uw geldzorgen? Bespreek dit dan met de bedrijfsarts of met uw leidinggevende. Een werkgever is erbij gebaat als u beter functioneert op de werkvloer en is in sommige gevallen bereid om de kosten (deels) op zich te nemen.

Budget coaching
bottom of page